1975 Open Championship: Tom Watson

mICQWtxo1VGa

An Open Championship golden moment of Tom Watson at Carnoustie in 1975.