1992 Open Championship: Nick Faldo

HIfJEmQ87z__

An Open Championship golden moment of Nick Faldo at Muirfield in 1992.