Milestone: 1000 Aces on the European Tour

September 15, 2017

Mikko Ilonen hits a milestone by sinking the 1000th ace in European Tour history.