Langer wins San Antonio Championship

October 18, 2015

Bob Papa and Lanny Wadkins recap Bernhard Langer's win at the 2015 San Antonio Championship.