European Tour returns to mountainous majesty of Crans-sur-Sierre

September 04, 2018

The European Tour heads to the mountains of Switzerland for the Omega European Masters.