Fresh faces of the LPGA Tour: Olafia Kristinsdottir

March 17, 2017

Rookie Olafia Kristinsdottir introduces herself to fans of the LPGA Tour.