Golfing World: Smith making strides on European Tour

February 17, 2017

Englishman Jordan Smith talks about his superb 2016 Challenge Tour season and his brilliant start to life as a European Tour pro.