European Tour to change name to DP World Tour

November 09, 2021

Rex Hoggard outlines the immediate impact of the European Tour's move to change the name to the DP World Tour.